Giới thiệu chung

Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn

6/19/2017 10:02:37 PM
Bộ môn Ngữ văn là một trong 3 bộ môn của Khoa Khoa học xã hội. Bộ môn có trách nhiệm đào tạo một số lượng lớn sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, đào tạo Tiếng Việt dự bị, Tiếng Việt không chuyên cho lưu học sinh và những chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn khác có liên quan.

 Bộ môn Ngữ văn là một trong 3 bộ môn của Khoa Khoa học xã hội. Bộ môn có trách nhiệm đào tạo một số lượng lớn sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, đào tạo Tiếng Việt dự bị, Tiếng Việt không chuyên cho lưu học sinh và những chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn khác có liên quan. Bộ môn tập hợp đội ngũ các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học, tâm huyết với nghề nghiệp.

Bộ môn Ngữ văn được sáp nhập từ hai tổ chuyên môn là Ngữ văn 1 và Ngữ văn 2, tập hợp tất cả những giảng viên có trình độ chuyên môn ngành Văn học, Lý luận ngôn ngữ, Văn hóa học, Hán Nôm từ tất cả các khoa, phòng ban chức năng trong Nhà trường. Hiện nay Bộ môn Ngữ văn có 11 cán bộ giảng viên, trong đó có 04 giảng viên có trình độ Tiến sỹ, 7 giảng viên có trình độ Thạc sỹ, 1 giảng viên có trình độ cử nhân.

Cơ cấu của Bộ môn gồm:

1.  Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Thùy Trang, giảng viên chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ

Các giảng viên:

3. TS.GVC. Nguyễn Thị Nga – Giảng viên chính, chuyên ngành Lý luận văn học

4. TS.GVC. Mai Thị Liên Giang – Phó Hiệu trưởng, giảng viên chính, chuyên ngành Lý luận văn học

5. TS.GVC. Dương Thị Ánh Tuyêt – Trưởng khoa Khoa học xã hội, giảng viên chính, chuyên ngành Văn học nước ngoài

6. TS.GVC. Phan Văn Phức – Giảng viên chính, chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ

7. ThS.GVC Lương Hồng Văn - Giảng viên chính, chuyên ngành Văn học Việt Nam

8. ThS. Trần Thị Mỹ Hồng – Q.Trưởng Bộ môn đặc thù, giảng viên chuyên ngành Văn họcViệt Nam

9. ThS.GVC Trương Thị Thanh Thoài - Giảng viên chính, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học

10. ThS. Nguyễn Thị Hoài An - Giảng viên chuyên ngành Văn học Việt Nam

11. TS. Đỗ Thùy Trang - Giảng viên chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ

12. ThS. Hoàng Ngọc Bích – Cán bộ Phòng Đảm bảo chất lượng, giảng dạy chuyên ngành Văn  hóa học

13. CN. Đặng Lê Thủy Tiên - Giảng viên chuyên ngành phương pháp giảng dạy 

Bộ môn Ngữ văn thực hiện một khối lượng công việc chuyên môn lớn do Nhà trường phân công, như xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình khung, chương trình chi tiết, tài liệu bài giảng các chuyên ngành có liên quan; hướng dẫn thực hành thực tập, giảng dạy (có những năm học Bộ môn giảng dạy 9.000 tiết, bao gồm các hệ chính quy, liên thông, dự bị, Tiếng Việt cho lưu học sinh…) ra đề, coi thi, chấm thi, đánh giá tiểu luận, báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và các hoạt động chuyên môn khác.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn Ngữ văn cũng đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học. Bộ môn thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên cứu có tính chuyên môn như ceminar, hội thảo về các vấn đề chuyên môn. Nhiều giảng viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở có kết quả được đánh giá cao. Nhiều giảng viên thường xuyên công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành, các hội thảo quốc tế và trong nước. Các giảng viên trong Bộ môn cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 Bộ môn Ngữ văn còn là một trong những bộ môn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động chào mừng các sự kiện lớn như: Đêm thơ Nguyên Tiêu, câu lạc bộ Mừng Đảng, mừng Xuân, chương trình Hát mãi khúc quân hành…Đây là những diễn đàn có ý nghĩa trong việc bồi dưỡng, giáo dục nhân cách, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên trên con đường lập thân lập nghiệp.

   

    1) TS.GVC. Mai Thị Liên Giang

   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

   Chuyên ngành: Lý luận văn học

   ĐT:0905.057.337/ 0935.082.205

   Email: giangmtl@qbu.edu.vn

   - Lý lịchkhoa học

   2) TS.GVC. Nguyễn Thị Nga

   Chức vụ:  Giảng viên

   Chuyên ngành: Lý luận văn học

   ĐT: 0906.456.193

   Email: ngant@qbu.edu.vn

   - Lí lịchkhoa học

   3) TS.GVC. Phan Văn Phức

   Chức vụ:  Giảng viên

   Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ

   ĐT: 0915.071.095

   Email:phucpv@bqu.edu.vn

   - Lí lịchkhoa học

   4. TS.GVC. Dương Thị Ánh Tuyết

   Chức vụ: Trưởng khoa KHXH

   Chuyên ngành: Văn học nước ngoài

   ĐT:0935284888

   Email: tuyetdtt@qbu.edu.vn

   - Lí lịchkhoa học

   5) TS. Đỗ Thùy Trang

   Chức vụ: Trưởng bộ môn Ngữ văn

   Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ

   ĐT: 0912.712.755

   Email:trangdt@qbu.edu.vn

   - Lí lịchkhoa học

   6)  ThS.GVC. Lương Hồng Văn

   Chức vụ:  Giảng viên

   Chuyên ngành: Lý luận văn học

   ĐT: 0912.386.172

   Email:vanlh@qbu.edu.vn

   - Lí lịch khoahọc

   7) ThS.GVC. Trương Thị Thanh Thoài

   Chức vụ:  Giảng viên

   Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học

   ĐT: 0918.787.518

   Email:thoaittt@qbu.edu.vn

   - Lí lịch khoahọc

   8)ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh

   Chức vụ:  P.Trưởng khoa Khoa học xã hội

   Chuyên ngành: Văn học nước ngoài

   ĐT: 0983.489.357-0915.783.357

   Email:thanhntq@qbu.edu.vn

   - Lí lịchkhoa học

   9)ThS. Trần Thị Mỹ Hồng

   Chức vụ:  Giảng viên

   Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

   ĐT: 0977.702.812

   Email:hongttm@qbu.edu.vn

   - Lí lịch khoahọc

   10)ThS. Nguyễn Thị Hoài An

   Chức vụ:  Giảng viên

   Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

   ĐT: 0977.698.102

   Email: annth@qbu.edu.vn

   - Lí lịch khoahọc

   11) CN. Đặng Lê Thủy Tiên

   Chức vụ:  Giảng viên,

   Chuyên ngành: Phương pháp

   ĐT: 0968370165

   Email:tiendlt@qbu.edu.vn

   -Lí lịch khoahọc

   12) ThS. Hoàng Thị Ngọc Bích

   Chức vụ:  Giảng viên

   Chuyên ngành: Văn hóa học

   ĐT: 0905503263

   Email: bichhtn@qbu.edu.vn

   -Lí lịch khoahọc

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình