Giới thiệu chung

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Khoa Khoa học xã hội

5/31/2016 3:21:21 PM
Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong các lĩnh vực sư phạm, du lịch, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng, khu vực miền Trung nói chung; Nghiên cứu và chuyển giao các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và khu vực.

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

I. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong các lĩnh vực sư phạm, du lịch, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng, khu vực miền Trung nói chung; Nghiên cứu và chuyển giao các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và khu vực.

II. Tầm nhìn

Khoa phấn đấu trở thành một Khoa đào tạo, nghiên cứu, tư vấn có uy tín trong lĩnh vực sư phạm, xã hội, văn hóa và du lịch của Quảng Bình; Mở rộng liên kết đào tạo với các khoa, trường, trung tâm, dự án ở trong nước và khu vực, tiến tới hội nhập và phát triển.

III. Giá trị cốt lõi

Chất lượng- Hiệu quả- Phát triển bền vững.

Trí tuệ- Nhân văn- Sáng tạo

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình