Giới thiệu chung

BIỂU MẪU 18E- CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2018-2019

5/30/2019 9:37:37 AM

Biểu mẫu 18

            UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 
   

THÔNG BÁO

  Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

TT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên

người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Bộ môn: Ngữ Văn

1

Đại học

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Ngữ văn ở phổ thông 

 Đoàn Thị Linh Giang

 TS.Đỗ Thùy Trang

 Đề tài tập trung nghiên cứu mô hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. Nghiên cứu tập trung vào dự án về sân khấu hóa với chủ đề tìm hiểu hò khoan Lệ Thủy.

2

Đại học

 Nghệ thuật tiểu thuyết “Giọt sầu đa mang” của Nguyễn Đình Tú

Nguyễn Thị Thu Hà 

TS.Dương Thị Ánh Tuyết

 Đề tài nghiên cứu về cấu trúc trần thuật, nhận diện các kiểu con người đặc trưng , xác định cấu trúc không gian, thời gian nghệ thuật điển hình trong tiểu thuyết “Giọt sầu đa mang” của Nguyễn Đình Tú,

3

Đại học

 Phương pháp dạy học các tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn 12

 Nguyễn Thị Khánh Hòa

 ThS.Nguyễn Thị Quế Thanh

Đề tài nghiên cứu về các phương pháp dạy học các tác phẩm văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn 12 và ứng dụng các phương pháp đó vào thực tiễn giảng dạy các tác phẩm văn học nước ngoài có trong chương trình.

4

Đại học

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán

 

 

 

Lê Thị Linh

ThS.Lương Hồng Văn

Đề tài nghiên cứu về thế giới nghệ thuật của tác phẩm “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán trên một số phương diện về nội dung và nghệ thuật. Từ đó khẳng định thành công của tác phẩm cũng như những đóng góp của nhà văn cho nền ăn học đương đại.

5

Đại học

Bi kịch cá nhân trong tiểu thuyết “Thời xa vắng” của Lê Lựu

 

Phan Thị Hương Mơ

ThS.Nguyễn Thị Quế Thanh

Đề tài nghiên cứu về bi kịch cá nhân và các phương thức nghệ thuật biểu hiện bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết “Thời xa vắng” của Lê Lưu. Từ đó khẳng định thành công của tác giả trong việc xây dựng nhân vật.

6

Đại học

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố

 

 

Cao Thị Nga

ThS.Lương Hồng Văn

Đề tài đi dâu phân tích, lý giải các kiểu nhân vật, nghệ thuật xây dựng nhân vật, một  trong những yếu tố làm nên sự thành công của tác phẩm “Tắt đèn”.

7

Đại học

Phụ nữ và chiến tranh trong tiểu thuyết “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” của Svetlana Alexievich

Nguyễn Thị Phương Thảo

TS.Dương Thị Ánh Tuyết

Đề tài nhận diện các cấu trúc trần thuật của tác phẩm, xác định được hệ thống và các phương thức xây dựng nhân vật cũng như cấu trúc không, thời gian nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” của Svetlana Alexievich.

8

Đại học

Nghệ thuật tiểu thuyết “Người con gái viên đại úy” của Puskin

Trần Thị Thu

TS.Dương Thị Ánh Tuyết

Đề tài xác định cấu trúc trần thuật và phương thức xây dựng nhân vật, cấu trúc không thời gian trong tiểu thuyết “Người con gái viên đại úy” của Puskin.

9

Đại học

Đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn “Tam không” của Tống Ngọc Hân

Nguyễn Thị Thùy Trang

TS.Mai Thị Liên Giang

Đề tài nghiên cứu các phương diện nghệ thuật cơ bản làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho sáng tác của Tống Ngọc Hân. Từ đó khẳng định những đóng góp của Tống Ngọc Hân với văn xuôi hiện đại Việt Nam trong quá trình đổi mới nội dung nghệ thuật tác phẩm văn học

10

Cao đẳng

Đặc điểm nghệ thuật của truyện cổ tích thần kỳ trong chương trình Tiểu học

Phạm Thị Lan

TS.Nguyễn Thị Nga

Đề tài nghiên cứu về các phương diện nghệ thuật của truyện cổ tích thần kỳ trong chương trình tiểu học bao gồm: nhân vật thần kỳ, cấu trúc trần thuật, ngôn ngữ... Từ đó khẳng định vai trò và ý nghĩa của truyện cổ tích thần kỳ với học sinh tiểu học.

11

Đại học

Một số biện pháp nâng cao năng lực viết văn tả loài vật cho học sinh lớp 4

Võ Thị Trinh

ThS.Trương Thị Thanh Thoài

 

Đề tài hệ thống và khái quát lại những vấn đề lý luận về phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 4. Khảo sát, phân tích thực trạng dạy, học văn của giáo viên và học sinh. Từ đó đề xuất 7 biện pháp nâng cao năng lực viết văn tả loài vật cho học sinh lớp 4.

12

Đại học

Thế giới nghệ thuật trong tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh

Đặng Thị Hoài Phượng

ThS.Trần Mỹ Hồng

Đề tài khảo sát hệ thống nghệ thuật xây dựng nhân vật, không gian, ngôn ngữ và giọng điệu nghệ thuật trong tác phẩm “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

13

Đại học

Bồi dưỡng tư duy cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học phân môn học vần

Nguyễn Thị Trang

TS.Nguyễn Thị Nga

Đề tài khảo sát và phân tích thực trạng dạy và học phân môn học vần của giáo viên và học sinh lớp 1, từ đó đưa ra hệ thống các phương pháp dạy học vần giúp bồi dưỡng tư duy cho học sinh lớp 1.

14

Đại học

Thế giới nhân vật trong truyện ngụ ngôn ở chương trình Tiếng Việt ở Tiểu học

Nguyễn Thị Giang

ThS.Trần Mỹ Hồng

Đề tài khảo sát và phân tích hệ thống các kiểu nhân vật và nghệ thuật thể hiện thế giới nhân vật trong truyện ngụ ngôn ở chương trình Tiếng Việt tiểu học.

15

Đại học

Những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện cổ An-đec-xen

Đoàn Nguyễn Bảo Hà

ThS.Trần Mỹ Hồng

Đề tài khảo sát và phân tích hệ thống những nét đặc sắc nghệ thuật của truyện cổ Andersen, cụ thể là nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật kể chuyện, không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật.

16

Đại học

Tình cảm gia đình trong tác phẩm ở chương trình Tiểu học

Đinh Thị Thảo

ThS.Trần Mỹ Hồng

Đề tài khảo sát và hệ thống được các chủ đề về tình cảm gia đình và một số biện phát nghệ thuật đặc sắc biểu hiện tình cảm gia đình trong các tác phẩm ở chương trình Tiếng Việt ở tiểu học.

17

Đại học

Tăng cường hệ thống bài tập mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 3

Hoàng Thị Phương Anh

TS.Nguyễn Thị Nga

Đề tài khảo sát và hệ thống các bài tâp về từ cho học sinh lớp 3. Khảo sát thực trạng dạy và học của giáo viên và học sinh lớp 3 ở phân môn Luyện từ và câu, từ đó đề xuất các dạng bài tập mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 3.

18

Đại học

Thế giới trẻ thơ trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Thuần

Phan Thị Hồng Vân

ThS.Trần Mỹ Hồng

Đề tài nghiên cứu về vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ trong sáng tác cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần và nghệ thuật biểu hiện thế giới trẻ thơ trong sáng tác của ông.

19

Đại học

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi làm quen với thơ

Võ Thị Bé

ThS.Trương Thị Thanh Thoài

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề về lý luận và phân tích thực tiễn việc hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi làm quen với thơ. Từ đó rút ra được các kết luận sư phầm và đưa ra 10 biện pháp hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với thơ.

   

                     Quảng Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2019

             

 

                     NGƯỜI LẬP BIỂU                                                             TRƯỞNG ĐƠN VỊ     

 

                     Đặng Lê Thủy Tiên                                                           Dương Thị Ánh Tuyết     

TT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Bộ môn: Địa lý

1

Tiến sĩ

 

 

 

 

2

Thạc sĩ

 

 

 

 

3

Đại học

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Quảng Bình 

Phan Mỹ Lệ 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

 Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lữ lành, khái quát về Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Quảng Bình, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Quảng Bình 

Thiết kế chương trình du lịch thiện nguyện ở tỉnh Quảng Bình dành cho khách du lịch nội địa tại Công ty TNHH Netin, Quảng Bình

Đào Thị Vân Thùy

ThS. Dương Thị Mai Thương

Cơ sở lý luận về thiết kế chương trình du lịch, du lịch thiện nguyện, khái quát về Công ty TNHH Netin, thiết kế chương trình du lịch thiện nguyện ở tỉnh Quảng Bình dành cho khách du lịch nội địa và đề xuất giải pháp triển khai chương trình du lịch.

Nghiên cứu, vận dụng phương pháp quan sát trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 theo định hướng năng lực học sinh

Nguyễn Thị Tú Vân

ThS. Cao Thị Thanh Thủy

Cơ sở lý luận về phương pháp quan sát trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3, vận dụng phương pháp quan sát trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 theo định hướng năng lực học sinh

Thiết kế các hoạt động ngoại khóa môn Tự nhiên và Xã hội cho trẻ khuyết tật thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Nguyễn Thị Thương

ThS. Cao Thị Thanh Thủy

Cơ sở lý luận về thiết kế các hoạt động ngoại khóa, đặc điểm trẻ khuyết tật, , thiết kế các hoạt động ngoại khóa môn Tự nhiên và Xã hội cho trẻ khuyết tật thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Thực trạng và biện pháp sử dụng phương tiện dạy học phần Địa lý lớp 5 tại Trường Tiểu học Số 1 Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Phan Thị Ánh Hà

ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn

Cơ sở lý luận về sử dụng phương tiện dạy học phần Địa lý lớp 5, tổng quan về Trường Số 1 Đồng Sơn, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp sử dụng phương tiện dạy học phần Địa lý lớp 5.

Thực trạng và biện pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động ngoại khóa tại Trường Tiểu học Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Đoàn Thị Hương

ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn

Cơ sở lý luận về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động ngoại khóa cho học sinh tiểu học, tổng quan về Trường Tiểu học Đức Ninh Đông, phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động ngoại khóa.

   

Quảng Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2019

               

                  NGƯỜI LẬP BIỂU                                                          TRƯỞNG ĐƠN VỊ                              

 

               Nguyễn Hữu Duy Viễn                                                    Dương Thị Ánh Tuyết

TT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Tóm tắt nội dung

Bộ môn: Lịch sử - Khoa học Thư viện

1

Tiến sĩ

Không

 

 

 

2

Thạc sỹ

Không

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

 

3.1

Đại học

Tìm hiểu văn hóa xã Thanh Trạch trước Cách mạng tháng Tám 1945

Hoàng Thị Ngọc Hà

GVC – ThS.

Lê Trọng Đại

Khóa luận giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành các làng, xóm thuộc xã Thanh Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình; mặt khác khóa luận “phục  dựng lại diện mạo” bức tranh về các thành tựu văn hóa vật thể và phi vật thể ở Thanh Trạch trước Cách mạng tháng Tám 1945

3.2

Đại học

Kinh tế huyện Tuyên Hóa từ khi tái lập tỉnh Quảng Bình đến nay (1989 - 2015)

Hồ Thị Thúy Hằng

GVC - ThS

Lê Trọng Đại

Khóa luận giới thiều khái quát các tiềm năng tự nhiên và xã hội của huyện Tuyên Hóa; đi sâu giới thiệu thành tựu 30 năm phát triển kinh tế của huyện Tuyên Hóa từ 1989 đến 2018; mặt khác trên cơ sở phân tích những thành tựu, hạn chế của kinh tế huyện Tuyên Hóa 30 năm nói trên, khóa luận vạch ra nguyên nhân thành công, hạn chế, rút bài học kinh nghiệm; đồng thời căn cứ vào thực trạng, xu thế phát triển để đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế huyện Tuyên Hóa từ nay đến 2030 tầm nhìn 2035

3.3

Đại học

Tìm hiểu về hội Bài Chòi ở Quảng Bình

Nguyễn Thi Thu Hằng

ThS. Lại Thị Hương

Làm rõ lịch sử hình thành và phát triển của hội Bài Chòi, rút ra đặc điểm của Bài Chói Quảng Bình và đề xuất một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của hội Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3.4

Đại học

Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX ở lớp 11 - Trung học phổ thông

Bùi Thị Huyền

ThS. Dương Vũ Thái

Khóa luận nghiên cứu thực trạng việc dạy học lịch sử ViệtNam từ 1858 – cuối thế kỷ XIX ở lớp 11 THPT tại một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học nội dung nói trên  ở lớp 11 THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử.

3.5

Đại học

Đánh giá vai trò của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong lịch sử Việt Nam ở thề kỷ XVII

Đoàn Thị Hương

ThS. Lại Thị Hương

Khóa luận tìm hiểu về quê hương, gia đình, tiểu sử và sự nghiệp của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để làm rõ vai trò của ông trong công cuộc mở mang vùng đất phía nam của Tổ quốc .

3.6

Đại học

Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1918) ở lớp 11- Trung học phổ thông.

Trần Thị Thuận

ThS. Dương Vũ Thái

Khóa luận nghiên cứu thực trạng việc dạy học lịch sử Việ tNam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) ở lớp 11 THPT tại một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học nội dung nói trên  ở lớp 11 THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử.

                                                                                          Quảng Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2019

            NGƯỜI LẬP BIỂU                                                               TRƯỞNG ĐƠN VỊ                              

 

           ThS. Lê Trọng Đại                                                          TS. Dương Thị Ánh Tuyết


 

 
   

 

                    

 

 

                    

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình