Bộ môn Địa lý

Bộ môn Địa lý, Trường Đại học Quảng Bình tham dự Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 10 (19-21/4/2018)

4/24/2018 2:57:32 PM

Trong thời gian từ ngày 19/4 đến 21/4/2018, tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Hội Địa lý Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn về sử dụng ArcGIS Pro (19/4 – 20/4/2018) và Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững (21/4/2018).

Hội nghị đã thu hút gần 500 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu, giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên gia nước ngoài, các cơ sở đào tạo Địa lý các nước đến tham dự.

Hình: Các học viên tham gia khóa đào tạo về ArcGIS Pro chụp ảnh lưu niệm

Hình: Văn nghệ chào mừng Hội nghị Địa lý  toàn quốc lần thứ 10

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững tập trung trao đổi vào các nội dung cơ bản:

- Khoa học Địa lý nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ liên kết vùng nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa các vùng tự nhiên - kinh tế, giữa các địa phương trong nội vùng cũng như trên phạm vi khu vực và quốc tế để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa chung;

- Các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành Địa lý và các lĩnh vực có liên quan: Địa lý tự nhiên, tài nguyên và môi trường, Địa lý kinh tế, xã hội và nhân văn, Ứng dụng GIS, Viễn thám, Đào tạo Địa lý.

Các kết quả nghiên cứu của đại biểu tham dự Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 10 được phản biện và chấp nhận đăng trong 2 tập kỷ yếu Hội nghị. Trong đó, Bộ môn Địa lý, Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình có 3 báo cáo được chọn đăng:

-  Sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên rừng dựa vào mô hình quản lý rừng cộng đồng thôn bản tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Tác giả: Nguyễn Hữu Duy Viễn 

- Khai thác một số ứng dụng GIS và viễn thám miễn phí trong dạy học địa lý địa phương Quảng Bình, Tác giả: Nguyễn Hữu Duy Viễn

- Phát triển nguồn nhân lực theo hướng liên vùng cho duyên hải miền trung trong bối cảnh hội nhập, Tác giả: Lê Thị Thu Hiền.

Hình 3: Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 10.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình