Tuyển sinh

Các ngành nghề đào tạo và cơ hội việc làm

4/3/2013 9:25:44 PM

I. Tên ngành:  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN (D140217)

II. Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

III. Cơ hội việc làm:

Giảng dạy môn Ngữ văn ở các trường THPT, THCS, THCN và dạy nghề, các trường ĐH,CĐ; chuyên viên ở các trung tâm nghiên cứu phê bình, sáng tác vănhọc, các Vụ, Viện thuộc khoa học xã hội và khoa học giáo dục; Biên tập viên, phát thanh viên, phóng viên cho các tạp chí, báo, đài phát thanh, truyềnhình; Cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đơn vị văn hóa, xã hội…;Cán bộ công chức, chuyên viên ở các cấp.

 

I. Tên ngành: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LỊCH SỬ (D140218)

II. Cấp bằng: Cử  nhân sư phạm Lịch sử

III. Cơ hội việc làm:

Giáo viên các trườngTHPT, THCS, THCN; Giảng viên các trường CĐ, ĐH; Cán bộ nghiên cứu, chuyên viên của các viện; Cán bộ, hướng dẫn viên ở bảo tàng; các di tích LS-VH; Chuyên viên của các Ban Tuyên giáo; BTV cho báo, tạp chí về KHXH; Cán bộ công chức các cấp.

 

I. Tên ngành:  CAO ĐẲNG KHOA HỌC THƯ VIỆN
(C320202C)

II. Cấp bằng: Cử nhân Cao đẳng Khoa học Thư viện

III.Cơ hội việc làm:

-Cán bộ thư viện ở các trường phổ thông.

-Viên chức ở các trung tâm học liệu của các trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

-Viên chức ở các trung tâm lưu trữ của các sở, ban ngành các cấp.

-Cán bộ ở các trung tâm phát hành sách và văn hóa phẩm

 

I. Tên ngành: CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (C140219)

II. Cấp bằng: Cửnhân Cao đẳng sư phạm Địa lý

III.Cơ hội việc làm:

- Làm giáo viên giảng dạy Địa lí ở trường THCS.

- Làm chuyên viên và quản lí ở các trường học, các phòng giáo dục, các Sở giáo dục.

- Cán bộ điều tra khảo sát các đặc điểm địa lí địa phương phục vụ dạy học.

 

I. Tên ngành: CAO ĐẲNG VIỆT NAM HỌC (C220113)

II. Cấp bằng: Cử nhân Cao đẳng Việt Nam học

III. Cơ hội việc làm: Hướng dẫn viên du lịch; Nhân viên văn phòng thương mại, cán bộ phụ trách các mảng về văn hoá & xã hội trong các UBND xã, phường, thành phố, hoặc tại các TT Văn hóa - Du lịch, các Sở, Phòng văn hóa du lịch; Lễ tân, nhân viên trong hệ thống nhà hàng, khách sạn; Nhân viên marketing, quản lý và điều hành cho các doanh nghiệp du lịch.

 

I.Tên ngành: CĐ CÔNG TÁC XÃ HỘI (C760101)

II. Cấp bằng: Cử nhân cao đẳng Công tác xã hội

III. Cơ hội việc làm:

- Làm việc tại các cơ sở và tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, cung ứng dịch vụ xã hội,các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội.

- Làm công tác xã hội trong các lĩnh vực liên quan như sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế,t ruyền thông, văn hóa - xã hội, môi trường, tòa án, trường học, bệnh viện.

- Quản lý các dự án phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.

- Làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu liên quan đến công tác xã hội.

 

 I. Tên ngành: CĐSP NGỮVĂN (Ghép với Lịch sử) (C140217)

II. Cấp bằng:  Cử nhân Cao đẳng sư phạm Văn – Sử

III. Cơ hội việc làm:

-Giảng dạy Ngữ văn, Lịchsử  ở bậc THCS.

-Cán bộ, chuyên viên các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội; bảo tàng lịch sử, dân tộc học, nhàtruyền thống.

-Biên tập viên, phát thanh viên, phóng viên cho các tạp chí, báo, đài phát thanh, truyền hình.

-Hướng dẫn viên, tuyên truyền viên các trung tâm giáo dục văn hóa, du lịch, lịch sử.

 

I. Tên ngành: CAO ĐẲNG SƯPHẠM LỊCH SỬ (C140218)

II. Cấp bằng: Cửnhân Cao đẳng sư phạm lịch sử

III.Cơ hội việc làm

-Giảng dạy bộ môn Lịch sử  ở bậc THCS.

-Cán bộ, chuyên viên các cơquan hành chính, tổ chức chính trị xã hội; bảo tàng lịch sử, dân tộc học, nhà truyền thống.

-Biên tập viên, phóng viêncho các tạp chí, báo, đài phát thanh, truyền hình.

 -Hướng dẫn viên, tuyêntruyền viên các trung tâm giáo dục văn hóa, du lịch, lịch sử.

 

CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

- Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ bàn

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ buồng

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ nghề công tác xã hội

Thời gian đào tạo: 01 tháng,02 tháng, 03 tháng tùy theo đối tượng tuyển sinh.

Liên hệ: Khoa Xã hội – Dulịch. ĐT: 052.3819117

Email: khoaxahoidulich@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình