Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình

6/30/2017 3:46:03 PM
Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Là một Khoa có bề dày lịch sử với hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực sư phạm và một số lĩnh vực ngoài sư phạm như Địa lý Du lịch, Công tác xã hội, Khoa học Thư viện. Hàng nghìn sinh viên đã trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý uy tín.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

     1.1. Tên khoa:
    Tên khoa (tiếng Việt): KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
   
Tên khoa (tiếng Anh): FACULTY OF SOCIAL SCIENSES 

    Địa chỉ: Tầng 3 dãy nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

    Số điện thoại: 0232. 3819117

     1.2. Các ngành đào tạo 

  Hiện nay, Khoa Khoa học xã hội đang thực hiện đào tạo các ngành thuộc khối Sư phạm (Ngữ văn, Lịch sử) nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học ở phổ thông và khối ngoài sư phạm: ngành Địa lý học (Địa lý du lịch) nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về  lữ hành - du lịch, quy hoạch, phát triển du lịch là lĩnh vực mà Quảng Bình và một số địa phương trên cả nước đang có nhu cầu cao về tuyển dụng lao động.

   * Khối ngành Sư phạm:

    - Đại học Sư phạm Ngữ văn 
    - Đại học Sư phạm Lịch sử 
    

    * Khối ngoài sư phạm:

     - Đại học Địa lý học ( chương trình Địa lý Du lịch)
 

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

          Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, khối ngành kinh tế ra đời, khoa có thêm một bộ môn mới. Vì vậy, năm 2008 khoa được đổi tên thành Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế. Không chỉ phát triển mở rộng về quy mô, với thời gian Nhà trường chú trọng đào tạo theo hướng chuyên môn sâu. Tháng 11-2011, Nhà trường quyết định tách Bộ môn Kinh tế ra khỏi Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế để thành lập Khoa Kinh tế. Từ đó Khoa được mang tên Khoa Xã hội - Du lịch.

          Đến 01-8-2012, Nhóm Công tác xã hội (gồm Nguyễn Thị Như Hương, Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Mai Hương) từ Khoa Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được nhập về Khoa Xã hội - Du lịch (Quyết định số 1275, 1276, 1277/QĐ-DHQB) và bố trí vào Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện, đổi tên thành Lịch sử - Khoa học Thư viện - Công tác xã hội. Như vậy từ 2012, Khoa Xã hội - Du lịch có 3 Bộ môn trực thuộc: (1) Ngữ văn, (2) Địa lý - Việt Nam học, (3) Lịch sử - Khoa học Thư viện - Công tác xã hội.

          Đến 15-8-2013, Nhà trường một lần nữa đã tách Nhóm Du lịch và nhập sang Khoa Kinh tế để lập thành Khoa Kinh tế - Du lịch nên từ đó Khoa được mang tên là Khoa Khoa học xã hội (Quyết định số 1568/QĐ-ĐHQB ngày 15-8-2013 về việc thành lập Khoa Khoa học xã hội, bổ nhiệm TS. Nguyễn Thế Hoàn, Trưởng khoa Xã hội - Du lịch giữ chức Trưởng khoa Khoa học xã hội, điều chuyển và bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Nga, P. Trưởng khoa Sư phạm - Tiểu học - Mầm non giữ chức P. Trưởng khoa Khoa học xã hội). Tiếp đó là việc sắp xếp lại các Bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học xã hội: Bộ môn Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội (được thành lập theo Quyết định số 1780/QĐ-DHQB ngày 10-9-2013) và Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện (được thành lập theo Quyết định số 1781/QĐ-DHQB ngày 10-9-2013). Như vậy, kể từ thời điểm 10-9-2013, Khoa Khoa học xã hội có 3 bộ môn trực thuộc: (1) Ngữ văn, (2) Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội, (3) Lịch sử - Khoa học Thư viện. 

         Tháng 3-2016, Nhà trường có Quyết định điều chuyển TS. Nguyễn Thế Hoàn giữa chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa ASEAN và điều chuyển TS. Mai Thị Liên Giang đến nhận chức vụ Trưởng khoa Khoa học xã hội. Đến ngày 04-5-2017, Nhà trường đã sắp xếp lại nhân sự để điều chỉnh các bộ môn Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội và Lịch sử - Khoa học Thư viện thành (2) Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội và (3) Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện - Việt Nam học.

          Tháng 01-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có Quyết định bổ nhiệm TS. Mai Thị Liên Giang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Do đó, TS. Dương Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Giáo dục được Nhà trường điều động về Khoa Khoa học xã hội và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa học xã hội kể từ tháng 02-2018.

          Nhằm sắp xếp lại cơ cấu, nhân sự các Bộ môn phù hợp với đặc thù phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, tháng 3-2018, Nhà trường đã điều chuyển ThS. Trần Thị Ánh Tuyết đến công tác tại Khoa Sư phạm - Tiểu học - Mầm non và bố trí sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Giáo dục Đặc thù (Quyết định số 436/QĐ-ĐHQB ngày 09-3-2018), điều chuyển ThS. Nguyễn Thị Như Hương đến công tác tại Phòng Thanh tra - Pháp chế và bố trí sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Giáo dục Đặc thù (Quyết định số 454/QĐ-ĐHQB ngày 12-3-2018). Nhân sự phụ trách các Bộ môn cũng được thay đổi, theo đó Nhà trường đã có Quyết định thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn và cử các Phó Trưởng Bộ môn phụ trách các Bộ môn: ThS.NCS. Đỗ Thùy Trang phụ trách Bộ môn Ngữ văn, ThS. Lê Trọng Đại phụ trách Bộ môn Lịch sử và ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn phụ trách Bộ môn Địa lý kể từ ngày 13-3-2018 (Quyết định 483/QĐ-ĐHQB, 484/QĐ-ĐHQB, 486/QĐ-ĐHQB).

          Là một Khoa có bề dày lịch sử với hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực sư phạm (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và một số lĩnh vực ngoài sư phạm: địa lý du lịch, Việt Nam học, hướng dẫn viên du lịch, GIS và viễn thám ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và một số khu vực lân cận trong cả nước. Hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, không ít người đã trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý uy tín, góp phần vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Tuy còn non trẻ nhưng các khối ngành này đã khẳng định vị thế và hứa hẹn nhiều tiềm năng.

          Cùng với các đơn vị Khoa, Phòng trong Nhà trường, Khoa Khoa học xã hội phấn đấu xây dựng và phát triển trường Đại học Quảng Bình lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương và đất nước trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

             

3.2. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa    

TS. Dương Thị Ánh Tuyết
Chức vụ: Trưởng khoa
Chuyên ngành: Văn học Bắc Mỹ
ĐT: 0982338667                     
Email:tuyetdta@qbu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh
Chức vụ:  Phó Trưởng khoa 
Chuyên ngành: Văn học
ĐT: 0983.489.357 -0915.783.357
Email:thanhntq@qbu.edu.vn/quethanhqb@gmail.com
Lý lịch khoa học

 

3.3. Hội đồng Khoa

Hội đồng Khoa bao gồm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, các Trưởng/ Phó Bộ môn, một số giảng viên thuộc Khoa và đại diện các nhà khoa học, chuyên gia, nhà tuyển dụng ngoài trường. Hiện nay, Hội đồng khoa Khoa học xã hội gồm 11 thành viên như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

  TS. Dương Thị Ánh Tuyết

Trưởng khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

2

  ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh

  Phó Trưởng khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

3

  ThS. Lê Trọng Đại

  Phó Trưởng BM  phụ trách BM Lịch sử, Khoa Khoa học xã     hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

4

  TS. Trương Thị Tư

 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quảng Bình

 

5

  ThS. Nguyễn Hữu  Duy Viễn

  Phó Trưởng BM phụ trách BM Địa lý, Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

6

  TS. Nguyễn Thế Hoàn

  Giảng viên Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

7

  TS. Đỗ  Thùy Trang

  Trưởng BM Ngữ văn, Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

8

  ThS. Hồ Giang Long

  Phó Trưởng Phòng Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng         Bình

 

9

  TS. Nguyễn Khắc Thái

  Cán bộ Hội Di sản văn hoá tỉnh Quảng Bình

 

10

  TS. Nguyễn Đức Lý

  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

 

11

  TS. Lê Văn Tin

  Trưởng BM Địa lý – Kinh tế xã hội và Bản đồ, Trường Đại học Sư     phạm - Đại học Huế

 

3.4. Phụ trách các Bộ môn trực thuộc

TS. Đỗ Thùy Trang
Chức vụ: Trưởng bộ môn Ngữ văn
Chuyên ngành: Ngôn ngữ
ĐT: 0912.712.755
Email:trangdt@qbu.edu.vn/ dotrangqb@gmail.com
Lí lịch khoa học

ThS. Lê Trọng Đại
Chức vụ:  Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử
ĐT: 0987.358.056
Email:dailt@qbu.edu.vn/letrongdaidhqb@gmail.com
Lí lịch khoa học

ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn Địa lý 
Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
ĐT: 0914.545.820
Email: viennhd@qbu.edu.vn/ nguyenhuuduyvien@gmail.com
Lí lịch khoa học   

 

3.5. Đội ngũ giảng viên và viên chức hành chính

Tính đến tháng 12/03/2018, Khoa Khoa học xã hội có 20 thành viên, bao gồm 19 giảng viên và 01 viên chức hành chính. Ngoài ra còn có 06 giảng viên công tác tại các phòng, ban nhưng có sinh hoạt chuyên môn tại các Bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học xã hội.
Về trình độ của đội ngũ giảng viên, Khoa Khoa học xã hội hiện nay có 07 tiến sĩ, 18 thạc sĩ (trong đó 02 đang nghiên cứu sinh), 01 cử nhân (đang HVCH) thuộc các chuyên ngành Văn học, Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý, Tài nguyên môi trường, Du lịch, Giáo dục học...
Đội ngũ giảng viên, viên chức hành chính Khoa Khoa học xã hội
 
Danh sách đội ngũ giảng viên kKhoa Khoa học xã hội cụ thể ở Bảng sau:
 

T

Họ và Tên

Chức danh

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ghi chú

Bộ môn Ngữ văn

1

TS. Mai Thị Liên Giang

Giảng viên chính

Phó Hiệu trưởng (sinh hoạt chuyên môn)

0935.082.205

giangmtl@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

2

TS. Dương Thị Ánh Tuyết

Giảng viên chính

Trưởng khoa KHXH

0982.338.667

tuyetdta@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

3

TS. Phan Văn Phức 

Giảng viên chính

Giảng viên

0120.230.108

phucpv@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

4

TS. Nguyễn Thị Nga

Giảng viên chính

Giảng viên

0911.343.339

ngant@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

5

ThS. Lương Hồng Văn

Giảng viên chính

Giảng viên

0912.386.172

vanlh@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

6

ThS. Trương Thị Thanh Thoài

Giảng viên chính

Giảng viên

0918.787.518

thoaittt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

7

TS. Đỗ Thùy Trang

Giảng viên

Trưởng Bộ môn Ngữ văn

0912.712.755

trangdt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

8

ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh

Giảng viên

Phó Trưởng khoa KHXH

0983.489.357

thanhntq@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

9

ThS. Trần Thị Mỹ Hồng

Giảng viên

Q. Trưởng Bộ môn GDĐT (sinh hoạt chuyên môn)

0948.387.337

hongttm@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

10

ThS. Nguyễn Thị Hoài An

Giảng viên

Giảng viên

0977.698.102

annth@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

11

ThS. Hoàng Thị Ngọc Bích

Giảng viên

Giảng viên (sinh hoạt chuyên môn)

0232.3819116

bichhtn@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

12

CN.CH. Đặng Lê Thuỷ Tiên

Giảng viên

Giảng viên

0968.370.165

tiendlt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bộ môn Lịch sử

13

TS. Nguyễn Thế Hoàn

Giảng viên chính

Giảng viên

0915.993.873

hoannt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

14

ThS. Lê Trọng Đại

Giảng viên chính

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Lịch sử

0918.775.128

dailt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

15

ThS.NCS. Lại Thị Hương

Giảng viên

Giảng viên

0914.708.683

huonglt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

16

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Giảng viên

Giảng viên

0914.623.012

nhungttt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

17

ThS. Dương Vũ Thái

Giảng viên

Giảng viên/ Giáo vụ khoa

0946.625.097

thaidv@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bộ môn Địa lý

18

TS. Trương Thị Tư

Giảng viên chính

Trưởng phòng ĐBCLGD (sinh hoạt chuyên môn)

0232.3820025

tutt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

19

ThS. Vương Kim Thành

Giảng viên chính

Trưởng phòng CTSV (sinh hoạt chuyên môn)

0905.047.377

thanhvk@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

20

ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Địa lý

0914.545.820

viennhd@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

21

ThS. Cao Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Giảng viên

0983.092.702

thuyctt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

22

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

Giảng viên

0909.098.959

nhanntt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

23

ThS. Lê Thị Thu Hiền

Giảng viên

Giảng viên

0934.793.500

hienltt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

24

ThS. Dương Thị Mai Thương

Giảng viên

Giảng viên

0911.111.173

thuongdtm@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

25

ThS.NCS. Lê Thị Mai Hương

Giảng viên

Giảng viên

0166.950.5337

huongltm@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Văn phòng khoa Khoa học xã hội

26

CN. Trần Cẩm Trang

Viên chức hành chính

Văn thư khoa KHXH

0913.347.998

trangtc@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 
 


3.6. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể

3.6.1 Chi bộ Khoa học xã hội: Chi bộ gồm có 11 đồng chí đảng viên. Chi ủy Chi bộ Khoa Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí:

 - Đ/c Dương Thị Ánh Tuyết – Bí thư chi bộ

 - Đ/c Nguyễn Thị Quế Thanh – Phó Bí thư chi bộ

 - Đ/c Lại Thị Hương – Chi uỷ viên

3.6.2 Tổ công Đoàn Khoa học xã hội: Tổ công đoàn khoa khoa học xã hội gồm có 20 đồng chí công đoàn viên. Đ/c Lại Thị Hương: Tổ trưởng Tổ công đoàn

3.6.3 Liên chi Đoàn Khoa học xã hội:  

Tính đến tháng 02/2018, Liên chi Đoàn Khoa Khoa học xã hội bao gồm 225 đoàn viên, sinh hoạt tại 10 chi đoàn (bao gồm 09 chi đoàn sinh viên các lớp và 01 chi đoàn Giảng viên). Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 09 đồng chí:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

1

 Đ/c Nguyễn Hữu Duy Viễn

 Chi đoàn Giảng viên

Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên chi Đoàn

 

2

 Đ/c Dương Thị Mai Thương

 Chi đoàn Giảng viên

Phó Bí thư Liên chi Đoàn

 

3

 Đ/c Nguyễn Đức Hoàng

 Chi đoàn CĐSP Địa lý K57

Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn

 

4

 Đ/c Phạm Đức Lương

 Chi đoàn ĐHSP Ngữ văn K57

Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn

 

5

 Đ/c Đàm Linh Giang

 Chi đoàn ĐHSP Ngữ văn K57

Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn

 

6

 Đ/c Lê Thanh Thảo Nguyên

 Chi đoàn ĐHSP Ngữ văn K58

Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn

 

7

 Đ/c Dương Thị Ngọc Ánh

 Chi đoàn ĐHSP Ngữ văn K58

Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn

 

8

 Đ/c Cao Anh Tuấn

 Chi đoàn ĐH Địa lý học K57

 Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn

 

9

 Đ/c Trần Thị Thuận

 Chi đoàn ĐHSP Lịch sử K57

 Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn

 

 

3.6.4 Liên chi Hội Khoa học xã hội:

Tính đến tháng 02/2018, Liên chi Hội Khoa Khoa học xã hội bao gồm 225 hội viên, sinh hoạt tại 09 chi hội (bao gồm 09 chi Hội sinh viên). Ban chấp hành Liên chi Hội Khoa Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2018 gồm 04 đồng chí:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

1

 Đ/c Dương Vũ Thái

 Cán bộ kiêm nhiệm công tác Hội

 Chủ tịch Liên chi Hội

 

2

 Đ/c Phạm Đức Lương

 Chi hội ĐHSP Ngữ văn K57

Uỷ viên BCH Hội Sinh viên Trường, Phó Chủ tịch Liên chi Hội  

 

3

 Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang

Chi hội ĐHSP Ngữ văn K57

 Uỷ viên BCH Liên chi Hội

 

                                                                                                                        Khoa Khoa học xã hội

 
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình