Giới thiệu

Giới thiệu chung về khoa Khoa học Xã hội

6/30/2017 3:46:03 PM
Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, khối ngành kinh tế ra đời, khoa có thêm một bộ môn mới. Vì vậy, năm 2008 khoa được đổi tên thành Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế. Không chỉ phát triển mở rộng về quy mô, với thời gian Nhà trường chú trọng đào tạo theo hướng chuyên môn sâu. Tháng 11 - 2011, Nhà trường quyết định tách Bộ

GIỚI THIỆU CHUNG

      Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, khối ngành kinh tế ra đời, khoa có thêm một bộ môn mới. Vì vậy, năm 2008 khoa được đổi tên thành Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế. Không chỉ phát triển mở rộng về quy mô, với thời gian Nhà trường chú trọng đào tạo theo hướng chuyên môn sâu. Tháng 11-2011, Nhà trường quyết định tách Bộ môn Kinh tế ra khỏi Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế để thành lập Khoa Kinh tế. Từ đó Khoa được mang tên Khoa Xã hội - Du lịch.

       Đến năm 01-8-2012, Nhóm Công tác xã hội (gồm Nguyễn Thị Như Hương, Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Mai Hương) từ Khoa Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được nhập về Khoa Xã hội - Du lịch (Quyết định số 1275, 1276, 1277/QĐ-DHQB) và bố trí vào Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện, đổi tên thành Lịch sử - Khoa học Thư viện - Công tác xã hội. Như vậy từ 2012, Khoa Xã hội - Du lịch có 3 Bộ môn trực thuộc: (1) Ngữ văn, (2) Địa lý - Việt Nam học, (3) Lịch sử - Khoa học Thư viện - Công tác xã hội.

      Đến 15-8-2013, Nhà trường một lần nữa đã tách Nhóm Du lịch và nhập sang Khoa Kinh tế để lập thành Khoa Kinh tế - Du lịch nên từ đó Khoa được mang tên là Khoa Khoa học xã hội (Quyết định số 1568/QĐ-ĐHQB ngày 15-8-2013 về việc thành lập Khoa Khoa học xã hội, bổ nhiệm TS. Nguyễn Thế Hoàn, Trưởng khoa Xã hội - Du lịch giữ chức Trưởng khoa Khoa học xã hội, điều chuyển và bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Nga, P. Trưởng khoa Sư phạm - Tiểu học - Mầm non giữ chức P. Trưởng khoa Khoa học xã hội). Tiếp đó là việc sắp xếp lại các Bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học xã hội: Bộ môn Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội (được thành lập theo Quyết định số 1780/QĐ-DHQB ngày 10-9-2013) và Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện (được thành lập theo Quyết định số 1781/QĐ-DHQB ngày 10-9-2013). Như vậy, kể từ thời điểm 10-9-2013, Khoa Khoa học xã hội có 3 bộ môn trực thuộc: (1) Ngữ văn, (2) Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội, (3) Lịch sử - Khoa học Thư viện.

       Là một Khoa có bề dày lịch sử với hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực sư phạm và một số lĩnh vực ngoài sư phạm như Địa lý Du lịch, Công tác xã hội, Khoa học Thư viện. Hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, không ít người đã trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý uy tín, góp phần vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Đáp ứng cầu phát triển của Xã hội và Nhà trường, những năm gần đây, khoa mở rộng thêm các khối ngành đào tạo ngoài sư phạm. Tuy còn non trẻ nhưng các khối ngành này đã khẳng định vị thế và hứa hẹn nhiều tiềm năng.

       Cùng với các đơn vị Khoa, Phòng trong Nhà trường, Khoa Khoa học xã hội phấn đấu xây dựng và phát triển trường Đại học Quảng Bình lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương và đất nước trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

                 

2. SỨ MẠNG, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

a. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong các lĩnh vực sư phạm, du lịch, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng, khu vực miền Trung nói chung;

Nghiên cứu và chuyển giao các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và khu vực.

b. Mục tiêu chiến lược

- Khoa phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn có uy tín trong lĩnh vực sư phạm, xã hội, văn hóa và du lịch của Quảng Bình.

- Mở rộng liên kết đào tạo với các khoa, trường, trung tâm, dự án ở trong nước và khu vực, tiến tới hội nhập và phát triển.

- Triển khai công tác giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Mở các mã ngành mới thuộc lĩnh vực quản lý, xây dựng mã ngành đào tạo Sau đại học.

- Xây dựng trung tâm thực hành nghề du lịch phục vụ Hội thảo cho nhà trường và thực hành nghề của sinh viên.

- Dự kiến trong tương lai gần,Khoa mở các lớp đào tạo Sau đại học thuộc các nhóm ngành: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Văn hóa - Du lịch.

c. Chương trình hành động cụ thể

- Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giảng dạy các mã ngành đào tạo đã có.

- Xây dựng mã ngành ĐH Công tác xã hội.

- Tiếp tục chiêu sinh và đào tạo các lớp chứng chỉ ngắn hạn có hiệu quả.

 3CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Giảng dạy cho tất cả các hệ đào tạo ở các chuyên ngành Sư phạm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; các chuyên ngành thuộc lĩnh vực xã hội: Thư viện - thông tin, Công tác xã hội, Văn hóa - Du lịch, Việt Nam học.

- Nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo thuộc phạm vi chuyên môn.

- Mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức, doanh nghiệp, các trường trong nước và khu vực.

- Quản lý Cán bộ - Giảng viên và Học sinh - Sinh viên của đơn vị.

4. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

a. Các ngành đã và đang đào tạo

TT

Hệ chính quy

Hệ không chính quy và ngắn hạn

Khối Sư phạm

Khối ngoài Sư phạm

1

ĐHSP Ngữ Văn

 CĐ Việt Nam học

 Bồi dưỡng nghiệp vụ CTXH

2

ĐHSP Lịch sử

 CĐ Thông tin thư viện

 Bồi dưỡng nghiệp vụ buồng

3

CĐSP Ngữ văn

 CĐ Công tác xã hội

 Bồi dưỡng nghiệp vụ bàn

4

CĐSP Địa lý

 Trung cấp Du lịch

 Bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân

5

CĐSP Văn - Sử

 

  Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

b.Các ngành chuẩn bị đào tạo vào năm 2014

TT

Khối ngoài Sư phạm

1

                                    ĐH Ngữ văn

2

                                    ĐH Lịch sử

3

                                    ĐH Địa lý học (chuyên ngành Địa lí du lịch)

3

                                    ĐH Văn hóa - Du lịch

4

                                    ĐH Tài nguyên - Môi trường

5

                                    CĐ Du lịch

 5. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

- Chú trọng nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm phục vụ cho việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học theo hướng hiện đại.

- Tiếp tục nghiên cứu khoa học cơ bản, tiếp cận những thành tựu khoa học tiến tiến trong các lĩnh vực xã hội trong nước và trên thế giới.

- Tập trung nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tư vấn dịch vụ Văn hóa- Du lịch và Công tác xã hội. Xây dựng đề án trung tâm dịch vụ và thực tập nghề Văn hóa - Du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch của tỉnh nhà. Khoa đầu tư cho  các ngành đào tạo mới, hứa hẹn nhiều tiềm năng như văn hóa, du lịch.

6. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA

          - Bộ môn Ngữ Văn

     1) TS. Mai Thị Liên Giang

Chức vụ: Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Ngữ văn

Chuyên ngành: Lý luận văn học

ĐT: 0945057337

Email:giangmtl@qbu.edu.vn

- Lí lịch khoa học

   2) TS. Phan Văn Phức

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Ngôn ngữ

ĐT: 0915.071.095

Email:phucpv@qbu.edu.vn

 Lí lịch khoa học

    3) NCS. Đỗ Thùy Trang

Chức vụ: P.Trưởng bộ môn Ngữ văn/ Giảng viên

Chuyên ngành: Ngôn ngữ

ĐT: 0912.712.755

Email:trangdt@qbu.edu.vn/ dotrangqb@gmail.com

- Lí lịch khoa học

   4) ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh

Chức vụ:  P. Trưởng khoa 

Chuyên ngành: Văn học

ĐT: 0983.489.357 -0915.783.357

Email:thanhntq@qbu.edu.vn/quethanhqb@gmail.com

- Lí lịch khoa học

    5) ThS. Lương Hồng Văn

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ văn

ĐT: 0912.386.172

Email:vanlh@qbu.edu.vn

- Lí lịch khoa học

    6) ThS. Trương Thị Thanh Thoài

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

ĐT: 0918.787.518

Email:thoaittt@qbu.edu.vn/thanhthoai1969@gmail.com

- Lí lịch khoa học

     7) ThS. Nguyễn Thị Hoài An

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Hán Nôm

ĐT: 0977.698.102

Email: annth@qbu.edu.vn/hoaianqb86@gmail.com

- Lí lịch khoa học

8) CN. Đặng Lê Thuỷ Tiên

Chức vụ: giảng viên

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học 

ĐT: 0968370165

Email:tiendlt@qbu.edu.vn/thuytien165@gamail.com

- Lí lịch khoa học

Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện 

    9) TS. Nguyễn Thế Hoàn

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0935.094.099

Email: hoannt@qbu.edu.vn/hoandhqb@gmail.com

- Lí lịch khoa học

    10) ThS. Lê Trọng Đại

Chức vụ:  P. Trưởng bộ môn Lịch sử - Thư viện

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0987.358.056

Email:dailt@qbu.edu.vn/letrongdaidhqb@gmail.com

- Lí lịch khoa học

    11) ThS. Lại Thị Hương

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0977.738.683 -0935.330.866

Email:huonglt@qbu.edu.vn/laihuongdh@gmail.com

- Lí lịch khoa học

    12)ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0914.623.012

Email:nhungttt@qbu.edu.vn/ trantuyetnhung.history@gmail.com

- Lí lịch khoa học

13) ThS. Dương Vũ Thái

Chức vụ:  Giảng viên/ Giáo vụ khoa

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Lịch sử

ĐT: 0946625097

Email: thaidv@qbu.edu.vn/ vuthai296@gmail.com

- Lí lịch khoa học

Bộ môn Địa lý –  Công tác xã hội

         14) ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn

         Chức vụ: P.Trưởng bộ môn Địa lý - Công tác xã hội 

         Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

         ĐT: 0914.545.820

         Email: viennhd@qbu.edu.vn/ nguyenhuuduyvien@gmail.com

    - Lí lịch khoa học   

    15) ThS. Cao Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Địa lý

ĐT: 0983.092.702

Email: thuyctt@qbu.edu.vn/ caothuyqbuni@gmail.com

     - Lí lịch khoa học

   16)ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và môi trường

ĐT: 0909.098.959

Email:nhanntt@qbu.edu.vn/thanhnhan1803@gmail.com

- Lí lịch khoa học

     17) ThS. Lê Thị Thu Hiền

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý học

ĐT: 0934.793.500

Email:hienltt@qbu.edu.vn/ thuhien146@gmail.com

- Lí lịch khoa học

  18) ThS. Dương Thị Mai Thương

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý học

ĐT: 0911111173

Email: thuongdtm@qbu.edu.vn/ maithuong41088@gmail.com

- Lí lịch khoa học

   19)ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xã hội

ĐT: 0976.425.545

Email: tuyettta@qbu.edu.vn/ trantuyet106@gmail.com

- Lí lịch khoa học

   20)ThS. Lê Thị Mai Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xãhội

ĐT: 0166.950.5337

Email: huongltm@qbu.edu.vn/ maihuongdhqb@gmail.com

- Lí lịch khoa học

    21)ThS. Nguyễn Thị Như Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xã hội

ĐT: 0989.820.732

Email:huongntn@qbu.edu.vn/ n_h1987@yahoo.com

- Lí lịch khoa học

22) CN. Trần Cẩm Trang

Chức vụ: Văn thư khoa

ĐT: 0913347998

            Email:trangtc@qbu.edu.vn/ trancamtrang20@gmail.com

           - Lí lịch khoa học 

II. THÀNH TÍCH TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. ĐÀO TẠO

Đến nay khoa đã đào tạo hơn 1350 sinh viên các hệ cao đẳng, đại học chính quy và liên thông. Sinh viên ra trường được tuyển dụng vào các doanh nghiệp, cơ quan, nhiều người là giáo viên giỏi, cán bộ quản lý có uy tín.

         2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đã thực hiện 2 đề tài trọng điểm, 3 đề tài cấp tỉnh, 6 đề tài cấp cơ sở và nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa;  

Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học (trong đó có 2 hội thảo cấp quốc gia);

 Biên soạn 15 đầu sách, nhiều bài viết trong Hội thảo, Hội nghị quốc tế, quốc gia, khu vực, nhiều bài viết đăng các Tạp chí chuyên ngành.

Tham gia nhiều Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ.

 

 

 


 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình