Quy chế - Quy định

Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình

6/30/2017 3:46:03 PM
Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

     1.1 Tên khoa:
    Tên khoa (tiếng Việt): KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
   
Tên khoa (tiếng Anh): FACULTY OF SOCIAL SCIENSES 

    Địa chỉ: Tầng 3 dãy nhà E

     1.2 Mã ngành đào tạo 

    - Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
    - Cử nhân Sư phạm Lịch sử
   
- Cử nhân Địa lý học (Địa lý Du lịch)
    - Cử nhân Cao đẳng Sư phạm Địa lý (ghép Giáo dục công dân)
    - Cử nhân Cao đẳng Sư phạm Địa lý (ghép Lịch sử)

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

          Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, khối ngành kinh tế ra đời, khoa có thêm một bộ môn mới. Vì vậy, năm 2008 khoa được đổi tên thành Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế. Không chỉ phát triển mở rộng về quy mô, với thời gian Nhà trường chú trọng đào tạo theo hướng chuyên môn sâu. Tháng 11-2011, Nhà trường quyết định tách Bộ môn Kinh tế ra khỏi Khoa Xã hội - Du lịch - Kinh tế để thành lập Khoa Kinh tế. Từ đó Khoa được mang tên Khoa Xã hội - Du lịch.

          Đến năm 01-8-2012, Nhóm Công tác xã hội (gồm Nguyễn Thị Như Hương, Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Mai Hương) từ Khoa Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được nhập về Khoa Xã hội - Du lịch (Quyết định số 1275, 1276, 1277/QĐ-DHQB) và bố trí vào Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện, đổi tên thành Lịch sử - Khoa học Thư viện - Công tác xã hội. Như vậy từ 2012, Khoa Xã hội - Du lịch có 3 Bộ môn trực thuộc: (1) Ngữ văn, (2) Địa lý - Việt Nam học, (3) Lịch sử - Khoa học Thư viện - Công tác xã hội.

          Đến 15-8-2013, Nhà trường một lần nữa đã tách Nhóm Du lịch và nhập sang Khoa Kinh tế để lập thành Khoa Kinh tế - Du lịch nên từ đó Khoa được mang tên là Khoa Khoa học xã hội (Quyết định số 1568/QĐ-ĐHQB ngày 15-8-2013 về việc thành lập Khoa Khoa học xã hội, bổ nhiệm TS. Nguyễn Thế Hoàn, Trưởng khoa Xã hội - Du lịch giữ chức Trưởng khoa Khoa học xã hội, điều chuyển và bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Nga, P. Trưởng khoa Sư phạm - Tiểu học - Mầm non giữ chức P. Trưởng khoa Khoa học xã hội). Tiếp đó là việc sắp xếp lại các Bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học xã hội: Bộ môn Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội (được thành lập theo Quyết định số 1780/QĐ-DHQB ngày 10-9-2013) và Bộ môn Lịch sử - Khoa học Thư viện (được thành lập theo Quyết định số 1781/QĐ-DHQB ngày 10-9-2013). Như vậy, kể từ thời điểm 10-9-2013, Khoa Khoa học xã hội có 3 bộ môn trực thuộc: (1) Ngữ văn, (2) Địa lý - Việt Nam học - Công tác xã hội, (3) Lịch sử - Khoa học Thư viện.

          Là một Khoa có bề dày lịch sử với hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực sư phạm và một số lĩnh vực ngoài sư phạm như Địa lý Du lịch, Công tác xã hội, Khoa học Thư viện. Hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, không ít người đã trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý uy tín, góp phần vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Đáp ứng cầu phát triển của Xã hội và Nhà trường, những năm gần đây, khoa mở rộng thêm các khối ngành đào tạo ngoài sư phạm. Tuy còn non trẻ nhưng các khối ngành này đã khẳng định vị thế và hứa hẹn nhiều tiềm năng.

          Cùng với các đơn vị Khoa, Phòng trong Nhà trường, Khoa Khoa học xã hội phấn đấu xây dựng và phát triển trường Đại học Quảng Bình lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương và đất nước trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

             

3.2. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa    

TS. Dương Thị Ánh Tuyết
Chức vụ: Trưởng khoa
Chuyên ngành: Văn học Bắc Mỹ
ĐT: 0982338667                     
Email:tuyetdta@qbu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh
Chức vụ:  Phó Trưởng khoa 
Chuyên ngành: Văn học
ĐT: 0983.489.357 -0915.783.357
Email:thanhntq@qbu.edu.vn/quethanhqb@gmail.com
Lý lịch khoa học

 

3.3. Hội đồng khoa học

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

  TS. Dương Thị Ánh Tuyết

Trưởng khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

2

  ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh

  Phó Trưởng khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

3

  ThS. Lê Trọng Đại

  Phó Trưởng BM Lịch sử - Khoa học Thư viện, Khoa Khoa học xã     hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

4

  TS. Trương Thị Tư

  Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trưởng BM Địa lý - Công tác xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

5

  ThS. Nguyễn Hữu  Duy Viễn

  Phó Trưởng BM Địa lý - Công tác xã hội, Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

6

  TS. Nguyễn Thế Hoàn

  Giảng viên Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Quảng Bình

 

7

  ThS. Đỗ  Thùy Trang

  Phó Trưởng BM Ngữ văn, Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học     Quảng Bình

 

8

  ThS. Hồ Giang Long

  Phó Trưởng Phòng Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng         Bình

 

9

  TS. Nguyễn Khắc Thái

  Cán bộ Hội Di sản văn hoá tỉnh Quảng Bình

 

10

  TS. Nguyễn Đức Lý

  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

 

11

  TS. Lê Văn Tin

  Trưởng BM Địa lý – Kinh tế xã hội và Bản đồ, Trường Đại học Sư     phạm - Đại học Huế

 

3.4. Các Trưởng/ Phó Trưởng Bộ môn

NCS. Đỗ Thùy Trang
Chức vụ: P.Trưởng bộ môn Ngữ văn/ Giảng viên
Chuyên ngành: Ngôn ngữ
ĐT: 0912.712.755
Email:trangdt@qbu.edu.vn/ dotrangqb@gmail.com
Lí lịch khoa học

ThS. Lê Trọng Đại
Chức vụ:  P. Trưởng bộ môn Lịch sử - Thư viện
Chuyên ngành: Lịch sử
ĐT: 0987.358.056
Email:dailt@qbu.edu.vn/letrongdaidhqb@gmail.com
Lí lịch khoa học

ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn
Chức vụ: P.Trưởng bộ môn Địa lý - Công tác xã hội 
Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
ĐT: 0914.545.820
Email: viennhd@qbu.edu.vn/ nguyenhuuduyvien@gmail.com
Lí lịch khoa học   

 
 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Điện thoại

Email

Lý lịch khoa học

Bộ môn Ngữ văn

1

TS. Phan Văn Phức 

 Giảng viên

 Ngôn ngữ 

0.120.230.108

phucpv@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

2

ThS. Lương Hồng Văn

 Giảng viên

 Ngữ văn

0912.386.172

vanlh@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

3

ThS. Trương Thị Thanh Thoài

 Giảng viên

 Giáo dục học

0918.787.518

thoaittt@qbu.edu.vn/

Lý lịch khoa học

4

ThS. Nguyễn Thị Hoài An

 Giảng viên

 Hán Nôm

0977.698.102

annth@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

5

CN. Đặng Lê Thuỷ Tiên

 Giảng viên

 Ngôn ngữ học 

0968.370.165

tiendlt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bộ môn Lịch sử - Khoa học thư viện

6

TS. Nguyễn Thế Hoàn

 Giảng viên

 Lịch sử

0915.993.873

hoannt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

7

ThS. Lại Thị Hương

   Giảng viên

 Lịch sử

0914.708.683

huonglt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

8

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

   Giảng viên

 Lịch sử

0914.623.012

nhungttt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

9

ThS. Dương Vũ Thái

   Giảng viên

 Giáo vụ khoa

 

 Lý luận và Phương pháp dạy học Lịch sử

0946.625.097

 

thaidv@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bộ môn Địa lý –  Công tác xã hội

10

ThS. Cao Thị Thanh Thủy

        Giảng viên

 Phương pháp giảng dạy Địa lý

0983.092.702

thuyctt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

11

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Giảng viên

 Địa lý Tài nguyên và môi trường

0909.098.959

nhanntt@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

12

ThS. Lê Thị Thu Hiền

 

 Giảng viên

 Địa lý học

 

0934.793.500

 

hienltt@qbu.edu.vn

 

Lý lịch khoa học

13

ThS. Dương Thị Mai Thương

 Giảng viên

 Địa lý học

0911.111.173

 

thuongdtm@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

14

ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

 Giảng viên

 Công tác xã hội

0976.425.545

tuyettta@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

15

ThS. Lê Thị Mai Hương

 Giảng viên

 Công tác xã hội

0166.950.5337

huongltm@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

16

ThS. Nguyễn Thị Như Hương

 Giảng viên

 Công tác xã hội

0989.820.732

huongntn@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

17

CN. Trần Cẩm Trang

 Viên chức

 Văn thư khoa

0913.347.998

trangtc@qbu.edu.vn

Lý lịch khoa học

3.5. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể

3.5.1 Chi Bộ: Chi bộ gồm có 12 đồng chí đảng viên

TS. Mai Thị Liên Giang – Bí thư chi bộ

ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh – Phó bí thư chi bộ

ThS. Lại Thị Hương – Uỷ viên

3.5.2 Tổ công Đoàn: Tổ công đoàn khoa khoa học xã hội gồm có 22 đồng chí

ThS. Lại Thị Hương tổ trưởng tổ công đoàn

3.5.3 Liên Chi đoàn:  

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Duy Viễn

Chi đoàn Giảng viên

Bí thư

 

2

Dương Thị Mai Thương

Chi đoàn Giảng viên

Phó Bí thư

 

3

Nguyễn Đức Hoàng

CĐSP Địa lý K57

Uỷ viên BCH

 

4

Phạm Đức Lương

ĐHSP Ngữ văn K57

Uỷ viên BCH

 

5

Đàm Linh Giang

ĐHSP Ngữ văn K57

Uỷ viên BCH

 

6

Lê Thanh Thảo Nguyên

ĐHSP Ngữ văn K58

Uỷ viên BCH

 

7

Dương Thị Ngọc Ánh

ĐHSP Ngữ văn K58

Uỷ viên BCH

 

8

Cao Anh Tuấn

ĐH Địa lý học K57

Uỷ viên BCH

 

9

Trần Thị Thuận

ĐHSP Lịch sử K57

Uỷ viên BCH

 

 

3.5.4 Liên Chi Hội:

5. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NCKH

a. Các ngành đã và đang đào tạo

TT

Hệ chính quy

Hệ không chính quy và ngắn hạn

Khối Sư phạm

Khối ngoài Sư phạm

1

ĐHSP Ngữ Văn

 ĐH Địa lý học (Địa lý du lịch) 

 Bồi dưỡng nghiệp vụ CTXH

2

ĐHSP Lịch sử

 CĐ Công tác xã hội

 Bồi dưỡng nghiệp vụ buồng

3

CĐSP Ngữ văn

 

 Bồi dưỡng nghiệp vụ bàn

4

CĐSP Địa - Sử

 

 Bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân

5

CĐSP Văn - Sử

 

  Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

b.Các ngành chuẩn bị đào tạo vào năm 2014

TT

Khối ngoài Sư phạm

1

                                    ĐH Ngữ văn

2

                                    ĐH Lịch sử

3

                                    ĐH Địa lý học (chuyên ngành Địa lí du lịch)

3

                                    ĐH Văn hóa - Du lịch

4

                                    ĐH Tài nguyên - Môi trường

5

                                    CĐ Du lịch

C. CNKH

- Chú trọng nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm phục vụ cho việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học theo hướng hiện đại.

- Tiếp tục nghiên cứu khoa học cơ bản, tiếp cận những thành tựu khoa học tiến tiến trong các lĩnh vực xã hội trong nước và trên thế giới.

- Tập trung nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tư vấn dịch vụ Văn hóa- Du lịch và Công tác xã hội. Xây dựng đề án trung tâm dịch vụ và thực tập nghề Văn hóa - Du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch của tỉnh nhà. Khoa đầu tư cho  các ngành đào tạo mới, hứa hẹn nhiều tiềm năng như văn hóa, du lịch.

 

 


 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình