Quy chế - Quy định

Hội nghị công chức - viên chức, người lao động Khoa Khoa học Xã hội năm học 2017 – 2018

9/12/2017 9:59:41 AM
Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Khoa Khoa học xã hội trong năm học 2016 – 2017 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018, ngày 11/09/2017, tại Phòng Hội thảo khối Văn phòng Khoa, Khoa Khoa học xã hội đã tổ chức Hội nghị công chức – viên chức, người lao động năm học 2017 - 2018.

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Khoa Khoa học xã hội trong năm học 2016 – 2017 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018, ngày 11/09/2017, tại Phòng Hội thảo khối Văn phòng Khoa, Khoa Khoa học xã hội đã tổ chức Hội nghị công chức – viên chức, người lao động năm học 2017 - 2018

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: TS. Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí đại diện các Khoa, Phòng, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể các cán bộ, giảng viên, người lao động của Khoa Khoa học Xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Mai Thị Liên Giang – Trưởng khoa Khoa học xã hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; ThS. Lại Thị Hương – Tổ trưởng Công đoàn phát động phong trào thi đua năm học 2017 – 2018.

Theo đó, trong năm học 2016 – 2017, dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu trường Đại học Quảng Bình; Khoa Khoa học xã hội đã tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; Hoạt động công đoàn đã phát huy được vai trò tích cực: chăm lo, động viên tinh thần kịp thời đến đời sống cán bộ - viên chức. Các đoàn viên được tham gia các hoạt động phong trào và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh; giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên... Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2017 – 2018.

Tổng kết tại Hội nghị, TS. Mai Thị Liên Giang đã kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu kế hoạch và thực hiện cơ bản mục tiêu của Hội nghị. Các báo cáo và các ý kiến đưa ra tại Hội nghị đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Trong năm học 2017 – 2018, tập thể Khoa Khoa học xã hội cố gắng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết Hội nghị đã tán thành. Chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tích cực hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

TS. Mai Thị Liên Giang – Trưởng khoa Khoa học xã hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

TS. Lê Thị Hoài Thu - P.Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến Chỉ đạo Hội nghị

Th.S Lê Khắc Diễn - Trưởng phòng TC- HC phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Dương Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng ĐBCLGD  phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Th.S Lại Thị Hương - Tổ trưởng Công đoàn phát động phong trào thi đua năm học 2017 – 2018

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình