Quy chế - Quy định

Kế hoạch truyền thông về hoạt động Nhà trường và Hội thi tài năng nghề nghiệp sinh viên Khoa Khoa học xã hội năm học 2017 - 2018

10/17/2017 11:01:59 AM
- Hoạt động giới thiệu, truyền thông về hoạt động của Nhà trường, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. - Tham luận về đổi mới sáng tạo, phát triển tài năng sinh viên theo đặc thù bộ môn ở Khoa Khoa học xã hội. - Thi tài năng của sinh viên ở các thuộc các lĩnh vực Địa lý du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Địa lý dưới nhiều hình thức khác nhau: kịch, múa hát, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, thời trang, …, ưu tiên các hoạt động phản ánh được sự sáng tạo và tính đặc th

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI


Số: 06/KH-KHXH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông về hoạt động của Nhà trường và Hội thi tài năng nghề nghiệp của sinh viên Khoa Khoa học xã hội năm học 2017 - 2018
 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cơ hội để sinh viên rèn luyện, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy năng khiếu, tài năng về nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực Địa lý du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Địa lý, phát hiện tài năng sinh viên, chuẩn bị cho các hoạt động phong trào của Khoa và Nhà trường;

- Giới thiệu, truyền thông về hoạt động của Nhà trường, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đến các sinh viên trong Khoa Khoa học xã hội.

- Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2017 – 2019 thành công tốt đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới 2017 – 2018 và đón tân sinh viên khóa 59;

2. Yêu cầu

- Các hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp.

- Các lớp chủ động tập luyện, sáng tạo, vui vẻ.

- Ban cán sự các lớp có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở và thông báo rộng rãi, triệu tập cổ động sinh viên tham gia đầy đủ.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Hoạt động giới thiệu, truyền thông về hoạt động của Nhà trường, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

- Tham luận về đổi mới sáng tạo, phát triển tài năng sinh viên theo đặc thù bộ môn ở  Khoa Khoa học xã hội.

- Thi tài năng của sinh viên ở các thuộc các lĩnh vực Địa lý du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Địa lý dưới nhiều hình thức khác nhau: kịch, múa hát, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, thời trang, …, ưu tiên các hoạt động phản ánh được sự sáng tạo và tính đặc thù của chuyên môn ngành học.

- Trao Giấy chứng nhận và thưởng Hội thi tài năng, cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 18h00 – 21h00 ngày 13/10/2017.

2. Địa điểm: Giảng đường B3, Trường Đại học Quảng Bình

3. Thành phần:

- Khách mời: đại diện Ban Giám hiệu, BCH Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường;

- Trưởng/ Phó Khoa, Bộ môn trực thuộc, Tổ trưởng Công đoàn, BCH Liên Chi đoàn – Liên chi Hội khoa Khoa học xã hội;

- Toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Khoa học xã hội;

- Những người khác có quan tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BCH Liên chi Đoàn phối hợp với BCH Liên chi Hội để triển khai công tác tổ chức, Mời các Bộ môn tham mưu về nội dung.

- Các chi đoàn đăng ký tiết mục, triển khai tập luyện và tham gia thi đầy đủ.

VII. KINH PHÍ

- Kinh phí hoạt động của Khoa Khoa học xã hội, Liên chi đoàn, Liên chi hội;

- Xin hỗ trợ kinh phí của Nhà trường;

- Xin hỗ trợ của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình;

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức truyền thông về hoạt động của Nhà trường và Hội thi tài năng sinh viên Khoa Khoa học xã hội, yêu cầu các cán bộ giảng viên và sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện theo thời gian, nội dung đã được xây dựng.

 

   DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG                                                                                              TRƯỞNG KHOA

                      HIỆU TRƯỞNG                                                        

 

 

          PGS.TS. Hoàng Dương Hùng                                                                                    TS. Mai Thị Liên Giang

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình