Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014

2/27/2014 5:28:26 AM
Năm 2014, khoa Khoa học Xã hội sẽ tuyển sinh 7 ngành Đại học, Cao đẳng và các lớp đào tạo ngắn hạn.Trong đó có một số mã ngành mới như Đại học Địa lí học chuyên ngành Địa lí du lịch

1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2014

TT

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Ghi chú

I

Các ngành đào tạo Đại học

- Vùng tuyển:

+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

+ Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

- Hệ Đại học: Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, C vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

- Số chỗ ở trong ký túc xá: 630

1

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

60

2

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

60

3

Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)

D310501

A, A1, C

60

II

Các ngành đào tạo Cao đẳng

1

Sư phạm Ngữ văn (ghép với Lịch sử)

C140217

C

40

2

Sư phạm Địa lý (ghép với Giáo dục công dân)

C140219

A, C

40

3

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch)

C220113

C

40

4

Công tác xã hội

C760101

C

40

CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

- Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ bàn

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ buồng

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ nghềcông tác xã hội

Thời gian đào tạo: 01 tháng, 02 tháng,03 tháng tùy theo đối tượng tuyển sinh.

Liên hệ: Khoa Khoa học Xã hội

ĐT: 052.3819117

Đường dây nóng: 0935.094.099 (thầy Thế Hoàn)

Email: khoaxahoidulich@gmail.com

2. CƠHỘI VIỆC LÀM CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN SINH NĂM 2014

2.1. Tên ngành:  ĐHSPNGỮ VĂN (D140217)

a. Cấp bằngCử nhân Sư phạm Ngữ văn

b. Cơ hội việc làm:

- Giảng dạy môn Ngữ văn ở các trườngTHPT, THCS, THCN, các trường ĐH,CĐ;

- Chuyên viên ở các trung tâm nghiên cứuphê bình, sáng tác văn học, các Vụ, Viện thuộc khoa học xã hội và khoa học giáodục;

- Biên tập viên, phát thanh viên, phóngviên cho các tạp chí, báo, đài phát thanh, truyền hình;

- Cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đơnvị văn hóa, xã hội…;

- Cán bộ công chức, chuyên viên ở cáccấp.

2.2. Tên ngành: ĐHSP LỊCH SỬ(D140218)

a. Cấp bằng: Cử nhânsư phạm Lịch sử

b. Cơ hội việc làm:

- Giáo viên các trường THPT, THCS, THCN;

- Giảng viên các trường CĐ, ĐH;

- Cánbộ nghiên cứu, chuyên viên của các Viện;

- Cán bộ, hướng dẫnviên ở bảo tàng; các di tích lịch sử - văn hóa;

- Chuyên viên củacác Ban Tuyên giáo huyện, tỉnh;

- Biên tập viên cho báo, tạp chí về khoa học xã hội;

- Cán bộ công chức các cấp.

2.3. Tên ngành: ĐẠI HỌC ĐỊALÝ (chuyên ngành Địa lý Du lịch) (D310501)

a. Cấp bằng:  Cử nhân Địa lý học

b. Cơ hội việc làm:

- Cán bộ, chuyênviên tại Viện, các cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động Du lịch ở Trungương hoặc ở các địa phương như: Sở, phòng Văn hóa - TT - Du lịch, Tài nguyên -Môi trường, Khoa học -Công nghệ, văn phòng hướng dẫn Du lịch…; các đơn vị, cơ quandoanh nghiệp, công ty, tổ chức, dự án phát triển Du lịch các vùng, lãnh thổ…

- Tham gia giảngdạy các học phần thuộc chuyên ngành ở các Trường đại học, cao đẳng, Trung cấpchuyên nghiệp, THPT.

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học,ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Địa lý, Du lịch ở các Viện, Trung tâm, cơ quan nghiên cứu…

2.4. Tên ngành: CĐSP NGỮ VĂN(Ghép với Lịch sử) (C140217)

a. Cấp bằng:  Cử nhân Cao đẳng Sư phạm Văn – Sử

b. Cơ hội việc làm:

- Giảng dạy Ngữ văn, Lịch sử ở bậc THCS.

- Cán bộ, chuyên viên các cơ quan hànhchính, tổ chức chính trị xã hội; bảo tàng lịch sử, dân tộc học, nhà truyềnthống.

- Biên tập viên, phát thanh viên, phóngviên cho các tạp chí, báo, đài phát thanh, truyền hình.

- Hướng dẫn viên, tuyên truyền viên cáctrung tâm giáo dục văn hóa, du lịch, lịch sử.

2.5. Tên ngànhCĐSP ĐỊA LÝ (ghép với Giáodục công dân) (C140219)

a. Cấp bằngCử nhân Cao đẳng Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân

b. Cơ hội việc làm:

- Làm giáo viêngiảng dạy Địa lí, Giáo dục công dân ở trường THCS.

- Làm chuyên viênvà quản lí ở các trường học, các phòng giáo dục, các Sở giáo dục.

- Hướng dẫn viên, tuyên truyền viên ở các trung tâm giáo dục pháp luật, chính trị - tưtưởng, đạo đức, lối sống cho cộng đồng.

- Cán bộ điều trakhảo sát các đặc điểm địa lí địa phương phục vụ dạy học.

- Cán bộ côngchức, chuyên viên ở các cấp xã, huyện, tỉnh, thành phố…

 2.6. Tên ngành: CĐ VIỆT NAMHỌC (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch)(C220113)

a. Cấp bằng: Cử nhân Cao đẳng Việt Nam học

b. Cơ hội việc làm: 

- Hướng dẫn viên du lịch;

- Nhân viên văn phòng thương mại, cán bộphụ trách các mảng về văn hoá & xã hội trong các UBND xã, phường, thànhphố, hoặc tại các TT Văn hóa - Du lịch, các Sở, Phòng văn hóa du lịch;

- Lễ tân, nhân viên trong hệ thống nhàhàng, khách sạn;

- Nhân viên marketing, quản lý và điềuhành cho các doanh nghiệp du lịch.

 2.7. Tên ngành: CĐ CÔNG TÁC XÃ HỘI (C760101)

a. Cấp bằng: Cửnhân Cao đẳng Công tác xã hội

b. Cơhội việc làm:

- Làm việc tại các cơ sở và tổ chứcthuộc lĩnh vực an sinh xã hội, cung ứng dịch vụ xã hội,các tổ chức đoàn thể vàtổ chức xã hội;

- Làm công tác xã hội trong các lĩnh vựcliên quan như sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế,t ruyền thông, văn hóa -xã hội, môi trường, tòa án, trường học, bệnh viện;

- Quản lý các dự án phát triển cộngđồng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn;

- Làm việc tại các cơ sở đào tạo vànghiên cứu liên quan đến công tác xã hội.

3. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNGDẠY

1)TS. GVC. Nguyễn Thế Hoàn

Chức vụ:  Trưởng khoa

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0935.094.099

Email:  hoandhqb@gmail.com

2)TS. GVC. Nguyễn Thị Nga

Chức vụ:  Phó trưởng khoa

Chuyên ngành: Lý luận vănhọc

ĐT: 0906.456.193

Email:  ntnga62@gmail.com

3)TS. Dương Ánh Tuyết

Chức vụ:  Phó phòng đào tạo

Chuyên ngành: Văn học nướcngoài

ĐT: 0982.338.667

Email: duongtuyet77@gmail.com

4)TS. Trương Thị Tư

Chức vụ:  Giám đốc trung tâm học liệu

Chuyên ngành: Địa lý tựnhiên

ĐT: 0912.1094.417

Email: daotaotu@gmail.com

5)TS. Phan Văn Phức

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Ngôn ngữ

ĐT: 0915.071.095

Email:phucvanphan021@gmail.com

6) NCS.ThS. Đỗ Thùy Trang

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Ngôn ngữ

ĐT: 0912.712.755

Email:dotrangqb@gmail.com

7)ThS.Nguyễn Thị Quế Thanh

Chức vụ:  Q. Trưởng bộ môn Ngữ văn

Chuyên ngành: Văn học

ĐT: 0983.489.357 -0915.783.357

Email:quethanhqb@gmail.com

8)ThS.Cao Thị Thanh Thủy

Chức vụ:  Q. Trưởng bộ môn Địa lý - Công tác xã hội -Việt Namhọc

Chuyên ngành: Phương phápgiảng dạy Địa lý

ĐT: 0983.092.702

Email:  caothuyqbuni@gmail.com

9)ThS. Lê Trọng Đại

Chức vụ:  Q. Trưởng bộ môn Lịch sử - Thư viện

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0987.358.056

Email:letrongdaidhqb@gmail.com

10) ThS. Vương Kim Thành

Chức vụ:  Trưởng phòng Công tác sinh viên

Chuyên ngành: Phương phápgiảng dạy Địa lý

ĐT: 0905.047.377

Email:  vuongthanhqb@gmail.com

11)ThS.Nguyễn Thị Minh Nam

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểuhọc

ĐT: 0977.702.812

Email:minhnam1959@gmail.com

12)ThS. Lương Hồng Văn

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ văn

ĐT: 0912.386.172

Email:lhvan@qbu.edu.vn

13)ThS. Trương Thị Thanh Thoài

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

ĐT: 0918.787.518

Email:  thanhthoai1969@gmail.com

14)ThS. Lại Thị Hương

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0977.738.683 -0935.330.866

Email:  laihuongdh@gmail.com

15)ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Chức vụ:  Giảng viên, Giáo vụ khoa

Chuyên ngành: Lịch sử

ĐT: 0914.623.012

Email: trantuyetnhung.history@gmail.com

16)ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Địa lý Tựnhiên

ĐT: 0909.09.89.59

Email:thanhnhan1803@gmail.com

17)CH. Trần Thị Ánh Tuyết

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xãhội

ĐT: 0976.425.545

Email:trantuyet106@gmail.com

18)CH. Lê Thị Mai Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xãhội

ĐT: 0166.950.5337

Email: maihuongdhqb@gmail.com

19)CH. Nguyễn Thị Như Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xãhội

ĐT: 0989.820.732

Email:  n_h1987@yahoo.com

20)CH. Nguyễn Thị Hoài An

Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên ngành: Hán Nôm

ĐT: 0977.698.102

Email: hoaianqb86@gmail.com

21)CN. Nguyễn Thị Phú

Chức vụ:  Giảng viên, Văn thư

Chuyên ngành: Ngữ văn

ĐT: 01275.039.290

Email:lephudhqb@gmail.com

4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

KhoaKhoa học Xã hội trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là khoa Xã hội củaTrường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Cùng với sự pháttriển của nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, khối ngành kinh tế rađời, khoa có thêm một bộ môn mới. Vì vậy, năm 2008 khoa được đổi tên thành KhoaXã hội - Du lịch - Kinh tế. Không chỉ phát triển mở rộng về quy mô, với thờigian Nhà trường chú trọng đào tạo theo hướng chuyên môn sâu. Tháng 11 - 2011,Nhà trường quyết định tách Bộ môn Kinh tế ra khỏi Khoa Xã hội - Du lịch -Kinh tế để thành lập Khoa Kinh tế. Từ đó khoa được mang tên Khoa Xã hội - Dulịch. Đến tháng 9 - 2013, nhà trường một lần nữa đã tách bộ môn Du lịch và nhậpsang khoa Kinh tế nên từ đó Khoa được mang tên là khoa Khoa học Xã hội.

Làmột khoa có bề dày lịch sử với hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng và pháttriển, đến nay Khoa đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnhvực sư phạm. Hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, không ít người đãtrở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý uy tín, góp phần vào sựnghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh nhà nói riêng và khu vực miền Trung nóichung. Đáp ứng cầu phát triển của Xã hội và Nhà trường, những năm gần đây, khoamở rộng thêm các khối ngành đào tạo ngoài sư phạm. Tuy còn non trẻ nhưng cáckhối ngành này đã khẳng định vị thế và hứa hẹn nhiều tiềm năng.

Cùngvới các đơn vị khoa, phòng trong Nhà trường, Khoa phấn đấu xây dựng và pháttriển trường Đại học Quảng Bình lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụcủa địa phương và đất nước trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

4.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC


4.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Giảng dạy cho tất cả các hệ đàotạo ở các chuyên ngành Sư phạm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; các chuyên ngànhthuộc lĩnh vực xã hội: Thư viện - thông tin, Công tác xã hội, Văn hóa - Dulịch, Việt Nam học.

-Nghiên cứu khoa học và tổ chứccác hoạt động liên quan đến công tác đào tạo thuộc phạm vi chuyên môn.

-Mở rộng hợp tác, liên kết đào tạovới các tổ chức, doanh nghiệp, các trường trong nước và khu vực.

-Quản lý Cán bộ - Giảng viênvà Học sinh - Sinh viên của đơn vị.

4.3. THÀNH TÍCH TRONG ĐÀOTẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

a. Đào tạo

Đến nay khoa đã đào tạo hơn 1350 sinh viên các hệ caođẳng, đại học chính quy và liên thông. Sinh viên ra trường được tuyển dụng vàocác doanh nghiệp, cơ quan, nhiều người là giáo viên giỏi, cán bộ quản lý có uytín.

b.  Nghiên cứu khoa học

Đã thực hiện 2 đề tài trọng điểm, 6 đề tài cấp cơ sở vànhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảokhoa học.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình