Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh hệ Liên thông chính quy, Văn bằng 2 Vừa làm vừa học Khoa Khoa học xã hội năm học 2016

6/2/2016 10:05:10 AM
Tuyển sinh hệ Liên thông chính quy- Văn bằng 2 và hệ vừa làm vừa học năm 2016
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình