Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh hệ chính quy Khoa Khoa học xã hội năm học 2017

6/19/2017 9:55:53 PM
Năm 2017, Khoa Khoa học xã hội tuyển sinh đào tạo các ngành hệ chính quy: 1. Đại học Sư phạm Ngữ văn 2. Đại học Sư phạm Lịch sử 3. Đại học Địa lý học (Địa lý du lịch) 4. Cao đẳng Sư phạm Địa lý (ghép Giáo dục công dân) 5. Cao đẳng Sư phạm Địa lý (ghép Lịch sử)

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình