Bộ môn Lịch sử

 
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017   

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

  Phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn của bộ môn. Mặt khác kế thừa và phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong năm học cũ Bộ môn Lịch sử khoa học Thư viện đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và định hướng 2021 với các nội dung cụ thể dưới đây:

  22/06/2017 08:12

 • Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 - 2017   

  Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 - 2017

  Phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn của bộ môn. Mặt khác kế thừa và phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong năm học cũ Bộ môn Lịch sử khoa học Thư viện đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và định hướng 2021 với các nội dung cụ thể dưới đây:

  20/06/2017 14:05

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình