Chương trình ĐTvà CĐR

 
 • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC   

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  Tên chương trình: Địa lý Du lịch Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Địa lý học (Geography) Loại hình đào tạo: Chính quy

  05/09/2016 14:36

 • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC   

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  Tên chương trình: Sư phạm Địa lý Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Sư phạm Địa lý (Geography Teacher Education) Loại hình đào tạo: Chính quy

  05/09/2016 14:36

 • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC   

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  Tên chương trình: Sư phạm Địa - Giáo dục công dân Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Sư phạm Địa lý (Geography Teacher Education) Loại hình đào tạo: Chính quy

  05/09/2016 14:35

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình