Giới thiệu

 
 • Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội   

  Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội

  Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội được thành lập từ tháng 4 năm 2017, do ThS. Trần Thị Ánh Tuyết, Giảng viên Khoa Khoa học xã hội phụ trách. Đây là nơi trưng bày các tư liệu học tập phục vụ cho công tác đào tạo các ngành Đại học Địa lý du lịch, Đại học Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Lịch sử và Cao đẳng Sư phạm Địa lý.

  29/11/2017 12:29

 • Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn   

  Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn

  Bộ môn Ngữ văn là một trong những bộ môn trọng yếu của Khoa Khoa học xã hội. Bộ môn có trách nhiệm đào tạo một số lượng lớn sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, đào tạo Tiếng Việt dự bị, Tiếng Việt không chuyên cho lưu học sinh và những chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn khác có liên quan.

  19/06/2017 22:02

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình