Giới thiệu chung

 
 • Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội   

  Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội

  Phòng Tư liệu và Thực hành Khoa Khoa học xã hội được thành lập từ tháng 4 năm 2017, do ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giảng viên Bộ môn Địa lý phụ trách. Đây là nơi trưng bày các tư liệu học tập phục vụ cho công tác đào tạo các ngành Đại học Địa lý du lịch, Đại học Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Lịch sử và Cao đẳng Sư phạm Địa lý.

  29/11/2017 12:29

 • Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình   

  Giới thiệu chung về Khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình

  Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Khoa Xã hội của Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình, thành lập từ năm 1959. Là một Khoa có bề dày lịch sử với hơn nửa thế kỷ thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực sư phạm và một số lĩnh vực ngoài sư phạm như Địa lý Du lịch, Công tác xã hội, Khoa học Thư viện. Hàng nghìn sinh viên đã trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý uy tín.

  30/06/2017 15:46

 • Giới thiệu về Bộ môn Địa lý   

  Giới thiệu về Bộ môn Địa lý

  Tiền thân của Bộ môn Địa lý hiện nay là Tổ chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997. Ngày 04/5/2017, Nhà trường có quyết định sắp sếp lại nhân sự để thành lập mới Bộ môn Địa lý - Công tác xã hội, cử TS.Trương Thị Tư - Giám đốc TT Học liệu kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Địa lý – Công tác xã hội và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Địa lý – Công tác xã hội từ ngày 26/5/2017.

  20/06/2017 13:53

 • Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn   

  Giới thiệu về Bộ môn Ngữ văn

  Bộ môn Ngữ văn là một trong 3 bộ môn của Khoa Khoa học xã hội. Bộ môn có trách nhiệm đào tạo một số lượng lớn sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, đào tạo Tiếng Việt dự bị, Tiếng Việt không chuyên cho lưu học sinh và những chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn khác có liên quan.

  19/06/2017 22:02

 • Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Khoa Khoa học xã hội   

  Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Khoa Khoa học xã hội

  Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong các lĩnh vực sư phạm, du lịch, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng, khu vực miền Trung nói chung; Nghiên cứu và chuyển giao các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và khu vực.

  31/05/2016 15:21

 • Giới thiệu về Bộ môn Lịch sử   

  Giới thiệu về Bộ môn Lịch sử

  Tiền thân của Bộ môn Lịch sử hiện nay là Tổ sinh hoạt chuyên môn Sử - Địa, thuộc Khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ra đời từ năm 1997.

  18/12/2014 21:08

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Khoa học Xã hội- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình